تولیدکننده انواع تجهیزات خودرو

واحد R&D مهندسی

از آنجاییکه امروزه واحد تحقیق و توسعه (R&D) هسته اولیه فعالیتهای یک کارخانه تولیدی می باشد و وجود واحد (R&D) تأثیر مستقیمی بر نوآوری توسعه محصول ، بهروری ، کیفیت ، سطح استاندارد سهم بازار و نیز دیگر عواملی که در افزایش توان رقابتی سازمان ها مؤثر هستند ، دارد لذا واحد تحقیق و توسعه شرکت پارس نیکان در راستای پیشبرد اهداف شرکت با هدف گسترش و انجام فعالیت های مبتنی بر تحقیق و توسعه در ارتباط با تکنولوژی مورد استفاده ، ابزارها ، متدولوژی ها و همچنین بهره گیری از کارشناسان متخصص و استفاده از نرم افزارهای روز طراحی ، مدلسازی و تحلیل نقش بسیار مهمی در برنامه ریزی ، سازماندهی و اجرای پروژه های نوسازی ، آزمایشی و نمونه سازی و مهمتر توسعه محصول و بازار را ایفا می کند .