تولیدکننده انواع تجهیزات خودرو

انواع غلطک های هرزگرد

ghaltak-harzgard-405-web

غلطک هرز گرد ازقطعات مربوط به موتور بوده که نقش آن تنظیم موقعیت تسمه هایی است که به میل لنگ متصل می باشند ازقبیل تسمه تایم وتسمه دینام . پولی هرزگرد سبب می شود که قطعات موتور دارای حرکتی یکنواخت وهم زمان باشند . برای این منظور ازبلیرینگ ترجیحا ازروش ساخت فورجینگ (آهنگری) وباکمک گریس های با کیفیت بالا وقفسه (Cage) ازمتریال پلی آمیدی (به خاطر سبک شدن وزن مجموعه بال بیرینگ وافزایش سرعت آن ) بایستی استفاده گردد.

چنانچه فاصله بین دو محور در تسمه ها زیاد گردد ویا اینکه مقدار قدرت انتقالی مورد نیاز کم باشد ، جهت برقراری ارتباط بین آن دو محوراز پولی هرزگرد وتسمه استفاده می گردد. شل شدن یا پاره گشتن هر تسمه ای ، سبب کارکرد نا صحیح قطعاتی می شود که توسط آن تسمه  نیرو و انرژی می گرفتند.برای سفت بودن تسمه به طور معمول از تسمه سفت کن استفاده می گردد که با کمک از یک پولی هرزگرد ، تسمه را به طرف پایین فشار می دهد تا سفتی مورد نیاز خود را داشته باشد.