تولیدکننده انواع تجهیزات خودرو

تضمین و کنترل کیفیت (QA&QC)

شرکت پارس نیکان صنعت خودرو جهت افزایش سطح کیفی محصولات خود و همچنین افزایش رضایت مندی مشتریان در سال ۱۳۸۸ موفق به اخذ گواهینامه ISO 9002 و ISO/TS 16949 گردید وهمواره با رعایت نکات زیر ، سطح کیفی محصولات خود را تضمین می نماید:

فرآیند انتخاب و پایش تأمین کنندگان به صورت دقیق ، اجرایی می گردد.
فرآبند های کنترل کیفیت یعنی پایش و اندازه گیری محصول و کنترل محصول نامنطبق به دقت در شرکت پارس نیکان اجرایی می گردد.
ارتباط مناسب با مشتریان و اخذ نقطه نظرات ایشان مطابق با فرآیند تحلیل رضایت مشتریان.
وجود یک Business plan قوی و متعاقباً جدول اهداف سازمانی که منجر به ارزیابی های دقیق ، تحلیل و پرورش نقاط بهبود در سازمان می گردد.
موارد فوق به صورت مداوم پایش میگردد که نتیجتاً با اقدامات اصلاحی کلان و خرد مناسب ، چرخه بهبود مستمر را در سازمان جاری سازی می نماید.