تولیدکننده انواع تجهیزات خودرو

سنسور دما پراید/پژو405

سنسور دما سمند/پژو405

سنسور دمای آب پیکان

سنسور دمای آب 206